Skladování

skladovani

Skladování vína je jednou z nejsložitějších věcí, které s vínem souvisí. Obecně platí, že bychom víno měli skladovat na mírně vlhkém, chladném a tmavém místě, pokud možno s co nejstálejší teplotou. Ta by se měla ideálně pohybovat mezi 10 a 15 °C, pokud máme víno připraveno k archivaci, tato teplota může být ještě nižší, přibližně 8 až 12 °C. Nikdy bychom neměli víno při skladování vystavovat přímému slunečnímu světlu. Lahve s korkovými zátkami musí být skladovány naležato tak, aby nedošlo k vyschnutí korku a tím k průniku vzduchu do lahve. Lahve s jiným typem uzávěrů nebo s umělohmotnými zátkami můžeme skladovat i ve svislé poloze. S lahvemi bychom neměli hýbat, narušili bychom tak přirozený rozvoj jemných buketních vazeb.